DIDOFISC

UW VENNOOTSCHAP IN TOPCONDITIE

  • door: Didofisc
  • Januari 28, 2020
  • Categorie: Uitkeringen bvba

Uitkeringen in een bvba vanaf 2020 : dubbele test alvorens uitkering mogelijk is


Vanaf 2020 zal er ingevolge de aanpassing van het wetboek vennootschappen een extra controle door de algemene vergadering/raad van bestuur moeten gebeuren bij het uitkeren van dividenden of het toekennen van tantièmes (winstdeelname).  De eerste test bestaat uit een beoordeling van het netto actief (totaal actief verminderd met schulden of eigen vermogen ) : door de uitkering mag het eigen vermogen niet negatief zijn of worden.  De tweede test bestaat uit een beoordeling van de capaciteit tot het betalen van de schulden ingevolge de uitkering van de dividenden.  De vennootschap moet aantonen over voldoende middelen te beschikken om de schulden te blijven voldoen over een jaar.

 Deze nieuwe regeling is enkel geldig voor de BV’s (en de vroegere BVBA’s uiteraard) of de vennootschappen die naar een BV moeten overgaan (Coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid).  Deze regeling komt in de plaats van het minimum kapitaal van een vennootschap bij oprichting, die door de hervorming afgeschaft zijn.

Didofisc Logo
Terwijl u zich concentreert op uw klanten, zorgen wij voor uw boekhouding, uw fiscale aangiften en de optimalisatie van uw fiscale positie