DIDOFISC

UW VENNOOTSCHAP IN TOPCONDITIE

Diensten

Fiscaliteit Didofisc

Fiscaliteit

Wil je als ondernemer succesvol zijn, dan is een optimale fiscale planning en opvolging noodzakelijk. Wij begeleiden onze klanten hierin en gaan op basis van onze ervaring en continue bijgewerkte kennis uw vennootschap optimaliseren. Hierbij bekijken we de persoonlijke situatie van de bedrijfsleider en de aandeelhouder tesamen met de vennootschap. Zo zoeken we naar een optimale mix van belastingen en sociale bijdragen tussen uw persoonlijk vermogen en uw bedrijfsvermogen.

Deze service is onze core business. Wij optimaliseren en adviseren niet alleen, wij voeren deze ook uit in de praktijk en volgen uw dossier op via een hierop aangepaste boekhouding. Indien nodig treden wij in discussie met de fiscus. Indien we er niet uitkomen met de fiscus, dan begeleiden wij de debatten tot voor de rechtbank. 

Wij kunnen deze service bieden omdat we hierin opgebouwde kennis en ervaring hebben van meer dan 25 jaren in het domein van vennootschapsrecht, fiscaal recht en boekhoudrecht. Dit laat ons toe ook de meest complexe herstructureringen zoals fusies, splitsingen, vereffeningen enz met succes te begeleiden.
     

Boekhouding

Didofisc biedt u een correct gevoerde boekhouding overeenkomstig alle wettelijke bepalingen. Dat is onze basisservice. 
Wij streven naar een zo groot mogelijke automatische verwerking van uw boekhouding en alle aanverwante aangiften bij de overheid.
Periodiek bezorgt u ons uw documenten. Na verwerking bezorgen wij u elektronisch alle beschikbare info zodat u snel en accuraat geïnformeerd bent over uw zaak. Hiervoor kan U ook gebruik maken van het 
Webportaal Didofisc zodat u alle info in the cloud kan raadplegen. 


Boekhouding Didofisc
Vennootschappen Didofisc

Vennootschappen

Een vennootschap is een prachtig instrument waarmee op lange termijn belangrijke financiële voordelen kunnen behaald worden. Daarom hebben wij het administratief beheer van vennootschappen tot onze core business gemaakt. Laat u daarom bijstaan door Didofisc. Wij hebben daarvoor de nodige kennis en ervaring in huis. Zo vermijdt u ongelukken en financiële teleurstellingen.

Wij begeleiden u bij de start, tijdens en op het einde van de vennootschap. Wij denken permanent met u mee om uw financiële positie te optimaliseren op de korte en lange termijn en rekening houdend met uw plannen. Daartoe stellen wij u preventief maatregelen voor mbt uw sociale, fiscale en juridische toestand. Dit laat u toe tijdig de nodige acties te ondernemen. Zo zijn wij voor uw business werkelijk een toegevoegde waarde.

     

Uw vennootschap in topconditie

Didofisc Logo
Terwijl u zich concentreert op uw klanten, zorgen wij voor uw boekhouding, uw fiscale aangiften en de optimalisatie van uw fiscale positie