DIDOFISC

UW VENNOOTSCHAP IN TOPCONDITIE

  • door: Didofisc
  • Januari 23, 2020
  • Categorie: Vennootschappen

Afschaffing kapitaal voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid


Vanaf 2020 zal het mogelijk zijn een vennootschap met een (laag) eigen vermogen op te richten. Immers, het minimum kapitaal van 18.600,00 EUR voor de vroegere BVBA’s is afgeschaft. Bij de oprichting van een Besloten Vennootschap (nieuwe benaming voor BVBA) is er geen minimumkapitaal meer nodig. Anderzijds zijn het de oprichters zelf die via een financieel plan moeten aantonen dat de vennootschap over voldoende kapitaal beschikt om de eerste jaren door te komen rekening houdend met de vooruitzichten. Onderschatten ze deze vooruitzichten, dan kan een persoonlijke aansprakelijkheid gelden indien de vennootschap binnen de eerste drie jaar verplicht is de boeken neer te leggen. De wetgeving is versoepeld, het zal immers mogelijk zijn om een vennootschap op te richten met weinig kapitaal maar gezien je zelf via een financieel plan de nood aan kapitaal moet bepalen, wordt het risico op onderschatting van benodigde kapitaal ook hoger. M.a.w.  het wordt gemakkelijker maar tegelijk wordt de verantwoordelijkheid groter.
Didofisc Logo
Terwijl u zich concentreert op uw klanten, zorgen wij voor uw boekhouding, uw fiscale aangiften en de optimalisatie van uw fiscale positie