DIDOFISC

UW VENNOOTSCHAP IN TOPCONDITIE

 • door: Didofisc
 • September 8, 2020
 • Categorie: vanaf 1 september 2020

Tijdelijke aanpassing van de regeling van economische werkloosheid


Alle werkgevers kunnen op 31 augustus 2020 nog steeds Corona-werkloosheid aanvragen. Dit omvat vereenvoudigde aangifteprocedures en vrijstellingen van controlekaartverplichtingen. Vóór deze datum ontvangen uw werknemers ook een extra dagvergoeding van 5,63 euro.

Vanaf 1 september 2020 moet u als werkgever controleren of u aan de voorwaarden voldoet om die corona werkloosheid verder te mogen toepassen t.e.m. 31 december 2020. Er zijn 2 categorieën voorzien:

 1. Werkgevers in bedrijfstakken die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis.
  Deze worden aangewezen door de minister van Arbeid. Het ministerieel besluit met deze lijst is nog niet beschikbaar.
 2. Werkgevers die in het tweede kwartaal van 2020 minimaal 20% van de tijdelijke werkloosheid (overmacht, corona en economie) claimen.
  Deze 20% wordt berekend op basis van het aantal RSZ-dagen in dit kwartaal.  Bepaalde codes in DmfA (inclusief onbetaald wettelijk verzuim, langdurige ziekten of ongevallen, etc.) worden niet meegenomen in de berekening.

Voldoet u niet aan een van deze voorwaarden, dan kan u vanaf 1 september 2020 losse tijdelijke economische werkloosheid (TEWL) invoeren.

Voor werknemers wordt alleen de maximale TEWL-periode verlengd:

 • Volledige schorsing: 8 weken in plaats van 4

 • Gedeeltelijke schorsing: 18 weken in plaats van 3 maanden

(Sommige afdelingen hebben hun eigen, meer flexibele regelingen. Controleer!)

Voor bedienden zijn er 3 wijzigingen/versoepelingen voorzien:

 1. Nieuwe doelgroep
  U moet bewijzen dat uw omzet of productievolume in het kwartaal met ten minste 10% is gedaald voordat u TEWL aanvraagt, en u moet werknemers elke maand 2 vormingsdagen geven.

 2. Businessplan vereist geen goedkeuring van commissie
  Vereist geen goedkeuring van de commissie Als u de vereenvoudigde TEWL gebruikt in overeenstemming met uw bedrijfsplan, dient u deze niet ter goedkeuring naar de directeur van de collectieve arbeidsrelaties van de FOD WASO te sturen.
  U moet wel een kopie van het plan bezorgen aan de ondernemingsraad of syndicale afvaardiging. (alle info over procedures en wat umoet doen voor de toepassing van TEWL vindt u op de website van RVA www.rva.be)

 3. Uitbreiding van de maximale duurtijd TEWL
  - Totale schorsing: 16 weken (standaard credits voor elk kalenderjaar) + 8 weken (extra credits tussen 9 januari 2020 en 31 december 2020)
  - Gedeeltelijke schorsing: 26 weken (standaardkredieten voor elk kalenderjaar) + 8 weken (extra kredieten tussen 9 januari 2020 en 31 december 2020)
Natuurlijk kunt u het bestaande TEWL-programma al uitvoeren en het blijven gebruiken.

Didofisc Logo
Terwijl u zich concentreert op uw klanten, zorgen wij voor uw boekhouding, uw fiscale aangiften en de optimalisatie van uw fiscale positie